Månadens Bild

Här är månadens bild, sänd gärna in bidrag för detta, så kommer månadens bild att utses, sänd billder till c.lindgren@telia.com

Månadens bild klicka på pilar under bild för att bläddra

Regler och bestämmelser för månadens bild.

Några saker att tänka på:

Endast formaten jpg eller gif godkänns.
Bilden får väga max 1.5 Mb.
Den bild du skickar in skalas automatiskt om till rätt format för denna
sida. En liggande bild blir ca 470 pixlar bred och en stående bild blir
300 pixlar bred. För att kvalitén på din bild ska bli så bra som möjligt
krävs att bilden är minst de ovan angivna måtten för respektive format.

Viktigt innan du skickar in bilden!
Bilderna kontrolleras av Via Byalag:s webbredaktörer. Månadens bild
kommer att utses sista veckan i månaden för föregående månad.

Det här är våra krav:
Bilden måste vara av tillräckligt hög kvalitet.
Bildens innehåll får inte uppfattas som stötande eller oseriöst.
Av upphovsrättsliga skäl godkänner vi inte bilder där andras konstverk
utgör motivet, eller där andras konstverk används aktivt i
bildskapandet.

Den som skickar in bilder är oftast samma person som fotograferat. Men
du kanske vill skicka in en bild som du fått av en släkting eller
bekant. I så fall måste du fråga fotografen om lov innan du skickar iväg
bilden. Informera även fotografen om nedanstående punkt.

Bilder som skickas in till Via Byalag kommer att granskas och endast att
användas till sitt ändamål och läggas upp som månadens bild på dess
webbplats www.viabyalag.se vid vinjetten månadens bild.