Om oss

När Via Byalag kom till och bildades.

Med flera barn i familjerna blev det mycket skjutsande till olika aktiviteter för barnen, det var då familjefäderna Christer Lindgren, Karl-Åke Eriksson och Håkan Sundkvist började prata om att istället för skjutsande anordna en egen fritidsanläggning i byn.

Det anordnades en informationsträff med intresseförfrågan till boende i Hackvads Via och Kräcklinge med omnejd om att starta ett byalag. Upptaktsmötet gick av stapeln i Via bönhus augusti månad 1977. Det blev välbesökt ca 150 personer kom.
Syftet med att starta en förening och ordna fritidsaktiviteter för bygdens barn
och vuxna. Intresset blev stort, det bestämdes att starta med föreningsnamnet Via Byalag.

Föreningen Via Byalag stiftad 1977-09-01 har som målsättning att
ordna vinter- och sommaraktiviteter för medlemmar.

Redan när föreningen bildades så tecknades ett femårigt arrendeavtal om ett stycke mark i Hackvads Via. Där byggdes en ishockeyrink upp, där hartraktens ungdomar och vuxna träffats och där har aktiviteterna ofta genomförts.

Det har varit skidtävlingar, tipspromenader genom byn, gammeldans-kurs och kurs i karta och kompass, vandring på bergslagsleden, tårttävlingar i samband med midsommarfirande, pappersinsamling, logdanser, augusti-jippo med femkamp, fotboll, stafett och dragkamp, bussresor och hajk i Sixtorp. Sedan har föreningen även deltagit i korpen i Kumla och spelat hockeybocky vi har även anordnat cykelrunder, tennis på vår idrottsplan.

Fastigheter och boende i byn Hackvads Via 1978

Fotoalbum gjort av Gullie Holmqvist, som sedan överlämnades till Via Byalags 20-årsjubileum 1997. Albumet inskannad av Per Eriksson, bearbetad av Christer Lindgren för utlägg på Via Byalags hemsida. Albumet är ett bildspel håll markören (med muspekaren) på bilden så stannar bildspelet tillfälligt.

 

Fastigheter och boende i byn Hackvads Via 2003

Fotoalbum gjort av Aina Eriksson och Gunilla Eriksson, som sedan överlämnades till Via Byalags år 2003. Albumet inskannad av Christer Lindgren för utlägg på Via Byalags hemsida. Albumet är ett bildspel håll markören (med muspekaren) på bilden så stannar bildspelet tillfälligt.

Här finns vi
Flygbilder Hackvads Via

Flygbilder Hackvads Via

Historia om Via Byalag.

Den 22 augusti 1977 träffades ett gäng i Hackvadsvias bönhus.

Ärendet var att diskutera en fritidsanläggning för barnen i Hackvadsvia med omnejd. Ett antal förslag fanns var stället skulle vara och den 1.a september 1977 bildades Via Byalag, sedan tecknades ett 5-årigt arrendeavtal av ett stycke mark vid ån som Sören Larsson ägde. 20 september 1977 hölls ett möte och stadgar antogs och en styrelse valdes. Medlemsavgiften blev 10 kr / vuxen och 5 kr / barn.

Aktiviteter som varit återkommande från starten är:                                          Sedvanliga föreningsmöten (styrelsemöten o årsmöten).                                  Sportlovsaktiviteter.                                                                                            Vinteraktiviteter vid isbanan 2 kvällar i veckan.                                                  Valborgsmässofirande.                                                                                        Midsommarfirande.                                                                                            Augustijippo med lekar och lagtävlingar försäljning lotter m.m.                          Bingo kvällar                                                                                                      Danskvällar vid Brändåsen, Kräcklinge och Edsberg 

Ett urval av andra aktiviteter och händelser under åren har varit:

-77 Belysning ordnades med hängkabel och 6 st belysningspunkter och anläggning av isbanan samt anslutning av el från Pontus Grönkvist Inköp av egen dränkbar pump.

-78 En skrivelse för att sänka hastigheten genom byn skrivs och lämnades till länsstyrelsen.                                                                                                      Fortsättning av anläggning av isbanan inköp grus.                                            Gammeldanskurs för första gången genomfördes

-79 T-shirt med texten Via byalag trycks upp för försäljning                              Anslagstavla sätts upp vid vägkorset i byn.                                                        Första gången skidtävling anordnades på sportlovet.                                        Inköp av 50 st bandyklubbor till medlemmar                                                      Dränkbar pump hyrdes för spolning av isbanan                                                Anskaffade vi vår första koja till omklädningsrum med värme i samt en redskapsbod

-80 Grundkurs i karta och kompass                                                                     Samåkningsenkät ordnades och skickades ut till medlemmar.                           Vandring på Bergslagsleden för första gången ordnades vår och höst             Första året vi hade gammeldanskurser

-81 Augusti- jippot för första gången med femkamp, fotboll, stafett och dragkamp. Anordnade vi maskeradbal i Kräcklinge bygdegård.

-82 Pappersinsamling påbörjades.                                                                      5-års jubileum Marka motell Vretstorp

-83 Första tipspromenaden runt om i byn ordnades                                          Egen elanslutning ordnades och flytt av redskapsboden som användes till inköpt   ringpump och grävning av ledning till ån, där spolvatten togs till isbanan. Ny belysning med 8 st armaturer med halogenlampor 500 W

-84 Första logdansen genomfördes hos Karl-Åke.

-85 Minigolfbanor inköptes och monterades upp 

-86 Namnförslag och röstning för att döpa isbanan genomfördes, förslaget från Karl-Åke Eriksson vann som då blev Åkroken. Första bussresan ordnas och resmålet var High Chaparral Hajk ordnades vid Sixtorp.

Bild tagen 1986
källa.Arkiv Digital arkivdigital.se

 

-87 10 års jubileum firades på Gyllene Bägaren i Vretstorp.                              Sista skidtävlingen anordnades.

-88 Ishockeyrinken byggdes isbanan som kassören fick av Kumla kommun för 2 st tårtor som betalning                                                                                Anskaffning av en till begagnad koja som byggdes ihop med den gamla          omklädningskojan som flyttades och användes till pumphus.                            Gamla pumphuset revs och brändes i kommande majbrasa.

-89 Köpte vi in en skrivmaskin med minne till sekreteraren.

-90 Första resa till Anevik Västkusten vår och höst                                            Sista augusti-jippo genomfördes                                                                        Båtresa vid höstresan till Anevik då vi gjorde en båtresa från Lysekil                och utmed kusten, nästan alla blev sjösjuka så det blev en lång och tidsödande båttur, som blev mycket kostsam för att det var timpris, slutsumman blev 4650 kr. Byalaget inhandlade marmorkross till isbanan ca. 68,8 ton som lades ut.

-91 Började vi med bingo på årsmöten och vid Församlingshemmet samt vid Åkroken

-92 15 års jubileum firades vid Ånnaboda.                                                          Tårttävling vid midsommarfirandet ordnades för första gången.

-93 Inköp och uppsättning av plåt på ytterväggar vid kojan.                               Var byalaget och åkte go-kart vid Täby flygplats

-95 Sista året vid Anevik, Västkusten                                                                Inköp av T-shirt 100 st som såldes till medlemmar                                            Byggnation av uterum (pergola)

-97 Ånnaboda blev platsen åter igen för jubileum denna gång 20 år.

-00 Detta år avslutades pappersinsamlingen.

-02 25-års jubileum vid Västra å Åsbro

-03 Formply skruvades upp på rinken som var sliten

-04 Hackvadsdagen genomfördes för första gången ihop med Hackvads Fritidsförening. Filmkväll vid Församlingshemmet för barn och vuxna

-05 Sista Hackvadsdagen ihop med Hackvads Fritidsförening                          Föreningsträff för föreningar i Lekebergs kommun

-06 Startade vi upp vår hemsida www.viabyalag.se                                            Augustifest vid Åkroken genomfördes, för det blev dålig uppslutning för bussresa  som vi brukade ha i augusti. Den sista julgransplundring genomfördes som vi av tradition har haft sedan 1978

-07 30-års jubileum vid Bonbönan Clason-huset Fjugesta                                Midsommarfirande vid Åkroken för sista gången

-09 Bakluckeloppis genomfördes första gången.

-12 35-årsjubileum blev inställt på grund av för få deltagare.                            Hackvadsdagen återupptogs igen denna gång ihop med Hackvads                  Bygdeförening.                                                                                                    Projektet fiber till Hackad påbörjades med information och intresseinventering till alla boende i Hackvad församling, ca 203 fastigheter och 159 gick med.

-13 Det påbörjades grävning för fiber på de berörda områden söder om Hackvad kyrka Härvesta  och Bärsta området, sedan Hackvads Via området från Götabro till Larstorpet inkl. avtagsvägar på området.                   

-14 Projektet fiber till Hackvad avslutat och alla som antog erbjudandet har därmed snabb hastighet för internet TV-kanaler och IP-telefoni till en kostnad av 15 000 kr

-16 Rivning av gamla rinken                                                                                Byggnation av ny rink som utfördes vid ridhuset hos Per Eriksson, den byggdes i sektioner som sedan fraktades till Åkroken för uppsättning.              Det byggdes även ny belysning med jordkablar som grävdes och stålstolpar med armaturer uppsattes med energisparande halogenlampor.

-19 Underhållsmålning av rinken.

-21 Byggnation av redskapsbod och anslutning av el så även till uterummet, underhållsmålning av rinken.

-22 Byggnation av ny lekställning, Inköp och uppsättning av mulltoa med elanslutning för belysning.

-22 Iordningställande av markytan vid Åkroken som skall förbättra inför spolning av is, halvera spoltiden till ca: 30 timmar i stället för ca: 65 timmar som det tagit föregående år.

-23 Underhållsmålning med lacknafta baserad olja rinken och lekställning.  

Ordförande under åren har varit. 

-77  Håkan Sundqvist  -86 Vanja Eriksson  – 89 Vakant  -90 Ingemar Bengtsson       -95 Gun- Britt Grönqvist -99 Vakant –00 Per Eriksson -02 Marie Larsson -14 > Karl-Erik Grönkvist

Sekreterare under åren har varit. 

-77  Vanja Eriksson  -81  Ann-Sofie Jansson  -86  Ann-Marie Grönkvist -87  Tommy Mogren  -89  Ann-Marie Grönkvist  -94  Gunilla Eriksson -02  Katarina Östman  -06  Eva Wirén  -09  Per Eriksson -10 >  Carin Eriksson 

Kassör och  Webbansvrig för hemsida under åren har varit.

– 77 >  Christer Lindgren