Bli medlem / information GDPR

Du som vill stödja och/eller delta i samband med olika arrangemang
är välkommen att bli medlem i föreningen via byalag.
Årsavgift: 70:- ensamstående ,140 :- familj utan hemmavarande barn
och 200:- per familj med barn.

 

Insättning sker via Bankgiro nr: 395-4922

Ange personnummer (för alla familjemedlemmar), adress och mobilnummer
sänd mail till c.lindgren@telia.com ,vid inbetalning behöver endast ett namn
uppges på talongen eller som meddelande via internetbank. Ditt mobilnummer
behöver vi för att kunna skicka information om händelser och arrangemang via
sms. Personnummer användes till ev. ansökan för medlemsbidrag från kommunen
och uppvaktningar.

Viktig information.