Bli medlem / information GDPR

Du som vill stödja och/eller delta i samband med olika arrangemang
är välkommen att bli medlem i föreningen via byalag.
Årsavgift: 70:-  ensamstående ,140 :-  familj utan hemmavarande barn
och 200:-  per familj med barn.

Insättning sker via Bankgiro nr: 395-4922

Ange personnummer (för alla familjemedlemmar endast år månad dag), adress och mobilnummer sänd mail till c.lindgren@telia.com ,vid inbetalning behöver endast ett namn uppges på talongen eller som meddelande via internetbank. Ditt mobilnummer behöver vi för att kunna skicka information om händelser och arrangemang via sms. Personnummer användes till ev. ansökan för medlemsbidrag från kommunen.

Viktig information.