Bredband

Rapport från Projekt Fiber till Hackvad.

2014-12-02

Projektet Fiber till Hackvad är nu klart.

Router monterad och i drift

Router monterad och i drift

Nu är projektet fiber till Hackvad klart och boende fastighetsägare i området har nu fiberanslutning ca 159 st kunder vilket innebär ca 80 procent av boende inkl. sommarstugor, projektet har genomförts helt ideellt av Via Byalag och Hackvads Bygdeförening. Projektet påbörjades med planering och bildande av projektgrupp sommaren 2012 som sedan har pågått kontinuerligt sedan dess. Första informationsmöte för fastighetsägare genomfördes 31 oktober 2012. Det har varit en resa med både positiva och negativa motgångar vid genomförande, men trots det har det varit intressant och givande och framförallt ett bra resultat för boende på landsbygden som nu hänger med i infrastrukturen med fiberanslutna fastigheter för boende och företag. Det som återstår av projektet är administrativa åtgärder för markavtal och kartmateriell som jag som projektledare skall slutföra och leverera till nätägare.

Med vänlig hälsning från Christer och tack för förtroendet som projektledare avslutar jag härmed rapport om projektet.

2014-10-05

Nu är de flesta fastigheter i Hackvads Via området från Götabro till Brännebacken färdigmonterade och fibersatta så nu är det dax för de som ej beställt operativ-tjänster att göra det. Slutfakturering har påbörjas (fiberdelen) så håll utsikt i er E-post, för de som jag ej har mailadress delar jag ut i påstlådan.

2014-09-16

Nu är det även färdigskarvat i kopplingsskåp (FOS) för Närkes Via station via-området och idag skall det påbörjas montering i fastigheter efter uppgörelse om tid och plats med berörda kunder som blir uppringda av personal från entreprenören som utför detta.

Pågående inläggning av fiber i kopplingsskåp

Pågående inläggning av fiber i kopplingsskåp

Svetsning av fiber från telestationen mot fiber till fastigheter vid kopplingsskåp i Via

Svetsning av fiber från telestationen mot fiber till fastigheter vid kopplingsskåp i Via

2014-09-15

Nu är fiberanslutningar för fastigheter i  området Hackvad telestation klara och de flesta är igång. Så inom de närmaste dagarna kommer det att ske fakturering av fiber-delen 7500 kr till berörda kunder via mail i största möjliga mån, så håll utsikt i eder E-postlåda.

Monreing av mediakonverter i kyrkskolan

Monreing av mediakonverter i kyrkskolan

Klarmonterad mediakonverter som visar hur det ser ut när det är klart

Klarmonterad mediakonverter som visar hur det ser ut när det är klart

2014-08-27

Dags att beställa och teckna tjänsteavtal med vald operatör för din fastighet, gäller alla kunder i Fibernät till Hackvad.

Fibernät till Hackvad har nu genomfört informationen för öppet nät och blev välbesökt  ca 95 deltagare.Telia var enda operatör som var med och informerade om deras utbud och introduktionserbjudande samt delade ut beställningsblanketter för detta.                           För de fastighetsägare och kunder i Fibernät till Hackvad som väljer telia som operatör skall ifylld blankett lämnas senast 2014-09-30 till Teliabutiken Drottninggatan Örebro eller vid Marieberg köpcentrum. Personalen där hjälper gärna till med ifyllande om det är något som är tveksamt. När det gäller att ta del av extra erbjudande för surfplatta så gäller beställningsdatum senast 2014-08-31. För de som ej var med vid informationen och inte har någon blankett så går det bra att besöka butiken, uppge då att ni är kund i Fibernätet till Hackvad. Vid frågor om detta går det bra att ringa mig 0585-260 17 el 076-788 09 17, jag har även några blanketter över. hälsn. / christer

OBS gäller samtliga kunder omr.1, omr. 2 och omr. 3 totalt 159  hus.

Här kan ni kontrollera och göra prisjämförelse fyll i ort Fjugesta och er adress och sedan på de olika alternativen. bredbandswebben.domän (se)

Skärmdump från bredbandswebben

Skärmdump från bredbandswebben

2014-08-19

Nu är fiberskarvning och intagning av fastigheter som tillhör Hackvad telestation i gång, kunder kommer att bli kontaktade i god tid så att det finns någon i fastigheten när montörer skall in och montera fiberuttag och media-konverter.

Färdigskarvad FOS kopplingsskåp vid Gippersta o Skarby-korset

Färdigskarvad FOS kopplingsskåp vid Gippersta o Skarby-korset

Media-konverter som kommer att monteras inomhus, kan bli av annat märke och utseende.

Media-konverter som kommer att monteras inomhus, kan bli av annat märke och utseende.

När det gäller informationen 25 augusti kl. 19.00 så kommer det att bli i kyrkskolan.

2014-08-07

Nu är fiberblåsningen i gång på Via-området

Pågående fiberblåsning från skarvskåp (FOS) vid smedjan hos Björks Åkeri

Pågående fiberblåsning från skarvskåp (FOS) vid smedjan hos Björks Åkeri

Påminnelse till fastighetsägare se nedan.

Informationsträff och rådgivning för kunder i fibernät till Hackvad. Preliminärt kommer det att bli måndagen den 25 augusti kl.19.00

För att få vetskap om antalet deltagare till träffen så vill jag gärna ha föranmälan för bokning av lämplig lokal. Anmälan kan utföras omgående här kontakta mig, klicka här (borttaget)

Vid informationen kommer säljare från Telia-butiken

Vad gällande erbjudandet och datum som har delats ut i era postlådor från telia-butiken, så har jag blivit lovad att det ska gälla även när vi håller infomöte i Augusti. Mvh och väl mött / christer Här kan ni kontrollera och göra prisjämförelse fyll i ort Fjugesta och er adress och sedan på de olika alternativen. (länk bortaget)

2014-06-26

Nu är inblåsning av fiber till fastigheter i stort sett klart som är berörda av telestationen Hackvad det vill säga kunder vid områdena söder om kyrkan, Värnsta, Väla, Öija, Hälgesta, Gippersta och Härvesta, Vilsta, Bärsta, Stora o Lilla Vad, Enebacken, Åsen och Kartängen. Det som återstår är intagning och montering av utrustning inomhus, när detta kommer att ske har jag ej delgivits någon tidplan men hoppas att det kommer i gång snarast trots semestertider. När detta sker så kommer entreprenören att kontakta berörda så de kommer in i fastigheten.

Läget för Via området, grävning pågår men det kommer att återstå vissa delar på grund av semesteruppehåll samt när inblåsning av fiber har jag ej inte delgivits någon tidplan.

Utrustning för pågående inblåsning av fiber till fastigheter Hackvads-området

Utrustning för pågående inblåsning av fiber till fastigheter Hackvads-området

Blåsaggregat som matas av luft från kompressor stående på arbetsfordonet.

Blåsaggregat som matas av luft från kompressor stående på arbetsfordonet.

IMG_2784

Kabelrör vid fastighet där skall det komma fram en fiberkabel om en stund ca 500m från kopplingsskåp (FOS)

Kabelrör vid fastighet där skall det komma fram en fiberkabel om en stund ca 500m från kopplingsskåp (FOS)

Nu kom fiberkabeln fram efter ca 5 minuters blåsning.

Nu kom fiberkabeln fram efter ca 5 minuters blåsning.

Nu är det klart för intagning och montering av utrustning inne i fastigheten.

Nu är det klart för intagning och montering av utrustning inne i fastigheten.

Kopplingsskåp (FOS) där inkommande fiberkabel från telestationen skarvas mot fiber till fastighet.

Kopplingsskåp (FOS) där inkommande fiberkabel från telestationen skarvas mot fiber till fastighet.

2014-05-28

Informationsträff och rådgivning för kunder i fibernät till Hackvad. Preliminärt kommer det att bli måndagen den 25 augusti kl.19.00

För att få vetskap om antalet deltagare till träffen så vill jag gärna ha föranmälan för bokning av lämplig lokal. Anmälan kan utföras omgående här kontakta mig, klicka här (bortaget)

Vid informationen kommer säljare från Telia-butiken

Vad gällande erbjudandet och datum som har delats ut i era postlådor från telia-butiken, så har jag blivit lovad att det ska gälla även när vi håller infomöte i Augusti. Mvh och väl mött / christer Här kan ni kontrollera och göra prisjämförelse fyll i ort Fjugesta och er adress och sedan på de olika alternativen. Bredbandswebben domän .se

Här skall det tydligen bli en storkund med mycket fiberkapacitet.

Här skall det tydligen bli en storkund med mycket fiberkapacitet.

2014-05-26

Dukter 7 och 14 mm som skall flottas i befintligt 50 mm rör

Dukter 7 och 14 mm som skall flottas i befintligt 50 mm rör

IMG_2722

Iordningställande vid flottning av dukter

Iordningställande vid flottning av dukter

IMG_2731 IMG_2742 IMG_2735

Avläsning av antal meter och hastighet

Avläsning av antal meter och hastighet

IMG_2734 IMG_2737

Framgrävning av befintligt rör ca 900 meter från flottningsgropen

Framgrävning av befintligt rör ca 900 meter från flottningsgropen

2014-04-30

Nu det totalstopp för fler beställningar med det förmånliga priset för hela området Fibernät till Hackvad. Resultatet för anslutning med fibernät till fastigheter blev bra resultat. Av totalt räknade hus för hela området är 213 st. blev det 159 st 74% som ansluter sig till Fibernätet till Hackvad. Resultatet antalet fastighetsbeteckningar är det 182 st. så blir anslutningsgraden 87,4 % Grävning av kabelrör pågår och förhoppningsvis klart i början av juni månad, sedan skall fiberblåsning och anslutningar pågå under sommaren med förhoppning om att det blir klart så fort som möjligt. Jag återkommer när det blir information om beställning av tjänster för kunder. 2014-04-25 Nu är det stopp för fler beställningar med det förmånliga priset för området Hackvad, Hälgesta,Värnsta, Väla, Vilsta, Härvesta,Håvesta och Bärsta med fiber till fastighet så även för tom-rör för kommande bruk. Resultatet för berört område blev det 89 st. fiberanslutningar och 2 st.med tom-rör av totalt berörda hus 120 st. För området Hackvads Via från Götabro till avtagsvägen Larstorpet inkl. angränsande utfarter mot Fjugestavägen. Blir det beställningsstopp 30 april 2014. Nuvarande resultat för Via området är det 70 st. fiberanslutningar och 1 st. med tom-rör av totalt berörda hus 93 st.

2014-04-16

Positiv respons för vår gräventreprenör som utför grävningen fibernät till Hackvad

Hej! I dag fick vi kabelröret framdraget till vårt hus. Vi ville bara säga att vi blev positivt överraskade över ingreppet i trädgården. Det var inte mycket som syntes efter att dom hade varit där och arbetat. Du får gärna framföra detta till entreprenören om du får tillfälle, eftersom dom antagligen sällan får positiv kritik. Hälsningar, Mattias och Ulrika, Väla.

Pågående plöjning där en traktorgrävare trycker ned plogen och en som drar plogen med vajer, vilket är metoden för att undvika köra på åkermarken.

2014-04-14

Nu är grävningen även påbörjad vid området Hackvads Via,sträckan Götabro-Larstorpet inkl. Luggavi, Norrgården, Lundby, Skättorp,Fagerlöt och Backen Så nu är det dax för er som ej har beställt bredband till fastigheten att göra det för att få det förmånliga priset som gäller, kontakta mig (bortaget) Detta gäller även för Hackvad, Vilsta, Bärsta och Härvesta områden som nästan är färdiggrävd.

Pågående förplöjning

Nedplöjning av optoslangar

2014-04-03

Rörtryckning vid Bärsta gård

2014-03-28

Pågående grävning till Åsen

Kopplingsskåp som kallas FOS och försörjer 9 st fastigheter

FOS skåp öppet så ser det ut invändigt

Nästa moment att utföra blåsa i inkommande fiberkabel och sedan till varje fastighet

2014-03-19

Nu kommer grävning återupptas den 20 mars efter stilleståndet som varit på grund av väntan på tillstånd från vägverket och miljöenheten på Länsstyrelsen.

Så nu får vi hoppas på att det inte blir några mer stopp så projektet kan bli färdiggrävt på hela området Fiber till Hackvad.

2014-02-17

2014-02-13

Grävningen kommer att fortsätta.

Vid väntan på tillstånd för områdena som jag nämnt tidigare så kommer trädgårdsgrävning påbörjas 17 februari vid området söder om kyrkan för de fastigheter som ej är klara tidigare. Det vi hoppas på att det finns någon hemma så grävarna kan komma in och se var det passar bäst för intag av kabelröret. Det går även bra att kontakta mig  för överenskommelse var det passar bäst så förmedlar jag till grävarna. Mvh. Christer 0585-260 17 , 076-788 09 17 eller mail: (borttaget)

Till er fastighetsägare som inte har delgivits meddelande via mail från mig så är anledningen att jag har fel adress eller ej någon tidigare, så det vore bra om ni sänder ett mail till mig så får jag rätt adress automatiskt tackar på förhand. klicka här : (borttaget)

Plöjningsaggregat

2014-02-11

Grävningen gör några dagars uppehåll.

Resterande grävning för projektet Hackvads-området Vilsta, Bärsta, Norrkärret och Via-området från Götabro till Brännebacken inkl. avgreningar till Luggavi, Bengtsgården, Norrgården, Skättorp och Fagerlöt väntar vi på att vägstyrelsen skall komma ut och besikta tänkta grävsträckor för godkännande som sedan skall godkännas av Länsstyrelsen (miljökonsekvensbeskrivning) sedan kommer ingrävning på tomtmark att ske när snön är borta. All grävning och läggning av kanalisation är målet att vara färdigt under juni månad, sedan där efter skall det flottas och blåsas i biberkabel till samtliga avtalade fastighetskunder.

2014-02-10

Grävning pågår trots snöhinder.

Läget för grävning och läggning av kabelrör: Området söder om kyrkan är nästan färdiggrävt det som återstår är sista biten in till husen på några ställen, resterande trädgårdsgrävning kommer att ske när vintern är över, snön är borta och det torkat upp något så när. Området Håvesta, Härvesta, Stora o Lilla Vad och Skeppsta Norrgård och Södergård återstår trädgårdsgrävningen in till husen, kommer att utföras när vintern är över.

Dessa områden som nästan är färdiggrävda kommer jag att börja fakturera för grävningen 7500 kr inkl. moms (delfakturering) Faktura kommer att sändas via E-postadresser som jag har, för övriga kommer det att delas ut till postlådor. Mvh.christer:  Vid eventuella frågor kontakta gärna mig per telefon eller mail (borttaget).

Pågående grävning vid Stora och Lilla Vad

2013-12-05

Projektet luffar på igen.

Samförläggningen har pågått sedan försommaren och börjar nu bli klart i Hackvad söder om kyrkan. Nu är gräventreprenör Tjällmo Grävmaskiner på plats som skall gräva och lägga kabelrören på de sträckor som är kvar att göra samt fram till husen.

Grävning av 16 mm slang till gården Stora Tjugesta

Nu får vi hoppas på bra förhållande för grävningen under vintern så det inte blir några förseningar för projektet.

Personal från Tjällmo grävmaskiner jobbar på

Läget är att nu skall det komma fler grävlag som skall påbörja vid övriga områden Härvesta, Bärsta och Via området om inte vintern blir för hård. Tidplanen är att det skall vara klart så fort som möjligt före försommaren.

2013-10-10

Vårt projekt kommer troligen att försenas.

Det har blivet förändringar när det gäller att säga upp vilka uppsägningstider/bindningstider man har för de olika avtalen för att kunna optimera sin egen övergång till det nya fibernätet. Så datumet för klartidpunkt 15 december gäller inte för nuvarande som jag tidigare angett. Anledning till detta beror på struliga samordningsrutiner mellan samtliga inblandade instanser när det gäller beställning till Skanova som jag ej har kunnat påverkat, trots att jag har varit i ständig kontakt med samtliga berörda, på vissa håll har de bytt bemanning hit och dit och gått om varandra så ingen har vetat vad den ene och andre har utfört. Avtalet som jag nämnt som är mellan projektet och Telia Operator Business säger enligt nedan samt att jag delgivits datumet 15 dec muntligt. Normal leveranstid är 4–6 månader efter inkommen beställning.Efter inkommen skriftlig beställning ger vi i samråd med er en skriftlig överenskommelse om slutlig leveranstid. Av denna anledning uppmanar jag er att ligga lite lågt med att säga upp era nuvarande avtal. Jag kommer vid senare tillfälle att ange vilket datum som gäller. Jag jobbar på med projektet och påverkar så mycket jag kan så vi vår ett definitivt färdigdatum. Mvh Christer

2013-10-07

Vårt projekt ”tuffar på” med grävning.

En stor del av grävning o läggning av kabelrör vid samförläggning med Eon söder om kyrkan fortskrider, mycket av de stora stråken är färdiggrävda och kopplingsskåp är på plats, det som återstår är grävning framtill husen.

Christian från Lindholms i Nunnestad AB och Via Byalag Christer Lindgren

Området söder om kyrkan har utökats så att även boende vid Värnsta och Väla är nu med och kan ansluta sig till fibernätet och kontakt med berörda kommer att ske de närmaste dagarna. Det kommer även att påbörjas med skrivning av markupplåtelseavtal med berörda markägare där kabelrör blir förlagda som berör flera fastigheter.

Grävtraktor med kabeltrumma med slang till fiber

För de fastighetsägare som fortfarande inte har bestämt sig att teckna anslutningsavtal finns fortfarande möjlighet att ansluta sig, innan grävmaskinerna har lämnat området och det gäller för hela projektet fiber till Hackvad, i dagsläget är det ca 150 st som bestämt sig.

Pågående läggning av rör och elkablar

Tillkommande intresserade  kan kontakta mig per telefon 0585-26017 el. 076-788 09 17 heller via E-post. (borttaget). Viktigt är också att man själv kontrollerar vilka uppsägningstider/bindningstider man har för de olika avtalen för att kunna optimera sin egen övergång till det nya fibernätet, sprid gärna detta till grannar som är berörda av vårt fibernät. Enligt avtal så skall vårt fibernät vara klart 15 december 2013 för hela området, då skall alla kunna koppla upp sig och beställa tjänsteoperatör. För övrigt när det gäller områdena Götabro, Hackvads Via, Luggavi, Skeppsta, Skättorp, Brännebacken, Härvesta och Bärsta pågår detaljplanering och förhoppningsvis påbörjas grävning snarast.

Kabelrörsförläggning

Nedlagda rör och elkablar klart för igenfyllning

 

2013-08-14

Nu har grävning och läggning av kanalisation för fibernätet påbörjats.

Det har påbörjas för området i Hackvad, söder om kyrkan som utförs med samförläggning med EON som har anlitat entreprenadfirman Lindholms i Nunnestad AB. De har genomfört vissa sträckor mot Öija via Ugglebo samt vägundergångar och under Täljån. Det är endast slang för matning till kopplingsskåp i dagsläget. Det kommer inom närmaste dagarna även att läggas kanalisation som berör fastigheterna, som då innebär att de som inte har svarat ja på fiberanslutning eller tomrör till sin fastighet bör höra av sig omgående för att det avtalade priset 15 000 kr inkl moms skall gälla, vid eventuella efteranmälningar som kommer in efter det att grävmaskiner har passerat förbi oanmälda fastigheter kommer det att bli betydligt dyrare. När entreprenörerna har kommit längre med kanalisationsförläggningen kommer jag att gå ut med ett sista datum för avtalade priset 15 000 kr inkl. moms här på hemsidan och genom E-post om att sidan har uppdaterats. För övriga området för projeketet Fiber till Hackvad pågår det för fullt med detaljplanering och materielbeställning samt anlitande av gräventreprenör, datum för påbörjad grävning meddelas senare. Skylt1

Kanalisation för el och fibernät som är tryckt under Täljån vid Öija

Personal från Lindholms i Nunnestad AB rullar upp överbliven slang vid Öija

Återställning av mark efter nedplöjda kabelrör vid Ugglebo

Borrning av rör med styrd borrning vid vägkorset till Vilsta 1:10

Kabelrör 16 mm användes till fiberkabel som går till fastigheter

2013-04-29

Nu har vi genomfört informationsmötet för fortsättningen av projektet fiber till Hackvad, det var ca 65 personer som kom och lyssnade. Läget är att vi nu är skarpt i läge för projektet vilket innebär att vi börjar med insamling av bindande svar av fastighetsägare som skall ansluta sig till fibernätet. Det blir tre alternativ att välja på Alt. 1 anslutning fiber. Alt. 2 endast tomrör . Alt. 3 ej något Alt. 1 Kostnaden är 15 000 kr inkl. moms per anslutning av fiber, Som kommer att delas upp och faktureras vid två tillfällen 7500 kr när grävning påbörjas, sedan 7500 kr när fiberkabeln är i drift. Alt. 2 Kostnad för endast tomrör fram till husvägg för framtida bruk 7500 kr inkl. moms faktureras när grävning påbörjas. Hela området fiber till Hackvad innefattar ca 185 hus som kan anslutas, som vi delat upp i tre områden. område 1  område 2  område 3

Vi som kommer att besöka fastighetsägare för insamling av teckning av fiberanslutning, och markupplåtelseavtal för grävning och läggning av kabelrör till fastigheter som berör fler än 1 anslutning. område 1 Christer Lindgren o Ingemar Bengtsson. område 2 Klas Wetter område 3 Conny Boman o Karl-Gunnar Andersson

2013-03-28

Bredband Fiber till Hackvad. Söndagen de 28 april kl. 18.00 Plats : Hackvad församlingshem. Information till fastighetsägare och boende på området som gäller för fiber till Hackvad. AGENDA : • Hur vi går vidare med projektet • Tidplan • Markfrågor • Grävtillstånd • Anslutningsavtal • Kostnad per fastighet ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2013-03-22

Läget för nuvarande är att förhandsprojekteringen är nu överlämnad till kommunen som har beställt byggnation av kanalisation och fiberkabelförläggning som skall utföras av SKANOVA samt även samförläggning med EON. Nästa steg i projektet är att det skall bli ett byggmöte med inblandade parter om arbetsgången av finplanering av nätet och tecknad av grävavtal samt avtal med fastighetsägare. / hälsn.christer

Informationsmöte Fibernät till Hackvad
Genomfördes 31 oktober 2012 där vi informerade om fibernät till alla fastigheter i Hackvad med omnejd och om villkoren för anslutning, området berör ca. 165 fastigheter. Mötet blev välbesökt och mycket uppskattat ca. 75 personer kom och lyssnade och ställde frågor.  och Där vi även tog in intresseanmälan av fastighetsägare som resulterade till ett 50 tal intresserade. Vi fortsätter nu med projektet och samlar in fler intresserade som är nödvändigt för projektet. Kostnaden per fastighet är naturligtvis beroende av hur många som ansluter sig till fibernätet.
Vi som genomförde informationen var:
Klas Wetter hälsade alla välkomna och framförde hur viktigt det är med infrastrukturen även för oss på landsbygden med fibernät. Christer Lindegren visade ett bildspel som handlade om: Varför behövs fibernät, Fördelar med fiberoptik, Ett nät till allt inom telekommunikation, Framtidssäkrat nät, Framtidens nät öppet för alla och hur vi går vidare med projektet fibernät till Hackvad, se mer bildspel här  > Presentation Fibernät Hackvad 
Magnus Eriksson från RALA informerade om förstudie av utbyggnad av bredbandsnät. Lars Andersson från SKANOVA  informerade om deras roll i projektet. Tomas Andersson från kommunen talade om deras medverkan och viktigheten med fibernät till landsbygden.                                                                    Siv Bellander från Lekebergs Sparbank framförde om fördelaktigt lån för de fastighetsägare som önskar det. 

Nu har Intresseanmälan till fiber i Hackvad med omnejd kommit till er! Med referens till informationsmötet den 31 oktober delades det skriftliga erbjudandet ut att teckna ert  intresse för fibernätet. Intresseanmälan Pdf. för utskrift (borttaget) Fiber till landsbygden. Nu har vi fått LEADER-bidrag beviljat så nu är vi igång med:

Förstudie Projekt Fibernät i Hackvad.

Förstudien syftar till att utreda och utföra marknads-inventering och intresse för fibernät till boende fastighetsägare och företag i Hackvad. Bygden präglas av en blandning av privat boende, lantbruks- och småföretag samt Högskola (Götabro). Inom området finns ca 165 fastigheter. Förstudien skall resultera i en plan för byggnation av kanalisation avsett för fibernät så att alla fastigheter i området skall få möjlighet att ansluta för datatrafik, telefon och TV-utbud. Preliminärt så kommer det att inbjudas till information  onsdagen den 31 oktober kl.19.00 Mer info kommer snart.

EU-logotype att skicka (200x195)

Leader att skicka (200x200)

   

Fiber till landsbygden , Eget initiativ och ett lokalt engagemang. Utbyggnad av fibernät sker på marknadsmässig grund. Det innebär att det inte  staten  eller kommunerna som ansvarar för var och när nät byggs ut.För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs därför egna initiativ vilket förutsätter ett personligt engagemang. Med andra ord är det upp till dig, dina grannar och andra i byn eller i  området att dra igång och samordna det arbete som krävs för att ni snabbare ska få  ett bra bredbandsnät där just ni bo.Med bredband via fiber får du en stabil och robust anslutning till din bostad som också höjer värdet på  din villa. Via Byalag och Hackvads Bygdeförening har startat en projektgrupp som skall undersöka möjligheter och kostnader för fiberkabel till fastigheter i Hackvadsområdet.

Varför är det så viktigt med ett fungerande bredband på landsbygden. Jo i morgondagens samhälle krävs ett snabbt bredband. Detta har att göra med om vi på landsbygden ska ha tillgång till den nya moderna samhällsservicen, och annan service som i framtiden kommer använda sig av den digitala tekniken. Det kan gälla att kunna beställa teaterbiljetter, opera, få läkarvård, förnya recept inom vården, eller delta i kvalificerad utbildning på distans.Detta gäller många gånger landsbygdsbon i ännu större utsträckning än stadsbon. Detta underlättar för oss som bor på landsbygden, att även i framtiden kunna få bra kvalitet på service trots långa avstånd. Även för framtiden är detta en viktig fråga för en levande landsbygd då ungdomarna är en resurs på landsbygden. Om vi inte kan tillhandahålla ett väl fungerande bredband så kommer inte ungdomarna vilja bosätta sig här. De utnyttjar det digitala nätet på olika sätt och använder datorn i högsta grad som ett dagligt naturligt verktyg samtidigt skicka telefon, tv och internet via en enda förbindelse. Även för att bland annat kommunicera, spela spel, se filmer och delta i olika events.  Mer information kommer senare  på våra hemsidor www.viabyalag.se och www.hackvad.se Det går även bra att lämna intresse för fiberanslutning till dit hus redan nu (ej bindande) genom E-post till  (borttaget).